משה עוז

כותב לפעמים

חיינו כפאזל

יש רגעים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה