בס"ד מדוזות, כמו אנשים, אף פעם לא יודעות מה יקרה עוד דקה. אנשים, כמו מדוזות, מוצאים את עצמם לעיתים מפרפרים מחוץ למים, בלי לדעת על מה ולמה. או מאיפה זה בא להם. ההבדל, למעשה, בין אנשים ומדוזות מתבטא בעובדה פשוטה אחת: מדוזות מגיעות ממקום למקום על ידי פליטת מים אחורנית. אנשים פולטים אוויר, ולפנים.