אנעים זמירות - שירו של משיח
פורסם
על ידי משה אהרון
שיר זה רווי יסודות משיחיים.
ודומה כי מי שחיברו,חש עצמו כנראה מי שראוי להיות
בחזקת משיח של דורו.
כך או כך,נצרף הוא במשך כאלף שנה
להיותו ראוי כמזוקק לשמש
"כאבן פינה" בבוא העת
כשירו של המשיח בעת גילויו.
הוא עמוס רמזים וסודות טמירים .
והוא כל כולו פקעת אחת של קדושה
ה"דחוסה" כביכול בשורותיו המיוחדות.
ערכו כמכלול מעורב של שיר ותפילה,
הנאמר על ידי כלל הציבור בעוד ארון הקודש פתוח
דומה ששקול כאלף קורבנות ציבור,
כמאה קריאות של שמע ישראל
וכעשר קדושות .
ראוי שיאמצוהו ללא כל שינוי גם בלחן,
בכל בתי הבנסת. גם בבתי הכנסת של הספרדים.
שדומה שביום שיהא הוא נחלת כולם כאמור,
יתקרבו ימות המשיח מאד