צדיק ורע לו

רשע וטוב לו

ולי אין תשובה!

אני בוהה מול המרקע

מתוכו בוקע

קול המבשר אסונות טבע

צונאמי הוריקן ורעידת אדמה

ושואל למה?

העולם מלא סתירות

המעלים בי תהיות

מלהסביר, השכל חסר אונים

ונפשי קצה מתירוצים.

ואני זועק ביושרי מבט:

 השופט כל הארץ  לא יעשה משפט?

פתאום, מעומק עצמיותי

חלק א-לוה ממעל

בוקעת האמונה

בדין אמת אל נורא עלילה

הטורפת כמו חור שחור

את יהירות התבונה.