1

אגדת המקדש - אור אחר

 
על ידי משה אהרון
אמר להם הקב"ה לישראל
ייכולים אתם לבנות לי "משכן".
שרגע אחד אני בו - כאן
בבחינת משכן.[שא' של אלוהים בלועה כשוכנת]
ורגע אחר אני מש ממנו בבחינת
"מש-מכאן"[ שא' של אלוהים משה ויוצאת ממנו].
לא כן כשאתם כולכם מתאחדים
כאחד אל מול ה"אחד".
כשאתם מתאחדים
לתוך ותוכן אחד.
שאז מתעלים ומשתכללים אתם
להיות לי ראויים כ"רעיה"
ושאני שש עליכם כ"דוד"
אלי קידושין
לקפוץ ולשכון בתוככם לעד
בבחינת "מקדש"
שיש בו חיבור מלא
של שמיים וארץ
כאחד.
לפיכך אף הקדים עיקר
לטפל ממנו
הקדים עיקר העשייה
של מקדש בבחינת:
"נשמה"
על פני
"תבנית"
של משכן
שהיא בבחינת "גוף"
ובבחינת עשייה נשרכת של :
"וכן תעשו"