הנבואה שנעלמה מעינם של גדולי תורה חרדים

"ויהי בנסוע הארון....."
וכי למה פסוקיים אלה הותחמו במסגרת של שני "נונים" הפוכים .[ליצור כעין מסגרת הרמטית של ריבוע שתוכנו מעיד על שלמות לעצמה]
אלא לרמז ,כי ענין לנו כאן בספר לעצמו .
נבואה שמכילה למעשה את כל התורה כולה
ושכוחה תדיר לעולם.
והנבואה היא:
כשעולם התורה שגלה [המסומל ב"ארון" ה"מיטלטל"-פלישתים]
]נוטל יוזמה ונוסע לארץ ישראל..........................
מתעורר משה בעולמות עליונים :
"לדפוק" על השולחן ולדרוש :
"קומה ה´...."
וכשעולם התורה נח לו בארץ ישראל [מתמקם] .
רוכש משה בעליונים  בנוסף גםעוצמה לדרוש  :
"שובה ה´ רבבות אלפי ישראל"
גם קיבוץ גלויות .
וגם "תשובה" רוחנית.
והזוכר ליתן צדקה ולהביא גאולה לעולם
 תבואהו ברכה

"נסיעתה" של תורה בארון סגור של "נונים"
כקוד פתיחה ....
ותנועתה הלכה למעשה בבחינת ישומה בכל דור ודור
אך על ידי רגליים אנושיות :
"הלכה" שהיא "הליכה".....
ומנוחתה ונחלתה בבחינת יעודה ותכליתה
שובה ונחת של רבבות אלפי ישראל......