הנמשים של בחרותי

  שהיו פזורים על פניי

  הפכו לעת זיקנה

  לנגעי קשישות

  ורק אני ואלוקיי

 ידוע נדע

 כי הימה

  מכוות האש

 של דמעותיי

  משקעם העכור

 ברבבות ימים

    ושנים