נכתב בתאריך 02-3-29, לאחר טבח ליל הסדר: התמונה שנחרתה בי היא תמונת הדם והיין מהולים ושפוכים יחדיו על רצפת האולם ומנוקים משם בעזרת מגב -------------------------------------------------- מכוס יין יגונים נמסך ונמזג האדום, שמחת חירות ועצב יגון טבולים זה בזה בצער חירות, עבדות ואימה שמים עצמם בחשיכה כחשיכת מצרים פושה כמכה שטרם כתובה ולב כל מוסר אנוש יפן בשאט ובחלחלה מזדון לב,מצביעות רשע המוזג כוס יין יגונים ושופכו על מזבח קרבן הפסח בעצם ליל חג החירות