מה עשית לי

 

בכל פעימת לבי אתך,

כי עבורך הנו פועם,

אף ברגעים ולא עמך,

מהאוויר אותך נושם.

עת מטר יורד עלי,

בין טיפותיו אותך אראה,

כאשר אתהלך בואדי, גיא,

גם משם אותך אדלה.

בתוך הים בין הדגיגים,

לכשאצלול אל תוך תהום,

בך אבחין בין אלמוגים,

אותך מוחי אלי הלום.

מה עשית אהובתי

וכה אוהב בכאב,

ולא מפסיק עלייך לחשוב אפילו עם הלב?

 

                                                                 14.1.06