רוח תזזית מקפת

סובבת ארץ פלשת

פניה גוש קטיף

החרב והנטוש

שם

מילה ועוד בדל מילה

נותרו יתומות

בין החורבות

 

שנת זעזוע

מול

שנת געגוע

הים אותו ים

העצב אותו עצב

ידי חמס אותן ידיים

השולחות אש אוכלה

ושנאה

 

רוח תזזית מקפת פאת שדה

מניעה הדקל

מניעה הדלק

בסמטאות ג'בליה ורפיח

אש שנאה תפיח

 

הים אותו ים

העצב אותו עצב

הלהבות אותן להבות

המילים הן ששונות:

חלקן שונאות

חלקן אוהבות