מאת: עינת טמסות

 באצבעותיי

להט הכתיבה בוער

תמיד  באותן  שעות 

 

שקרן  חמה

מולידה  יום

ברחוב

כבר החלה  המולה 

 

בדפי  המחשב  הלבנים

אסופה מרשימה

של סודות  והרהורים

הנכתבים  בשעה זו

של בוקר  יפה