והן רצות והם רצים מנסים להתאים כמעט נוגע, כמעט עוד מספר אחד לפתע אני רואה אותו, הגורל אליי צוחק עגול ככדור לבן מצביע מוכר לי מעט: מאנפף וקולו מתערבל עם קרקוש מוכר: אז זהו.. אז זהו.. לא קולע מחטיא באחד יוצאים ידיים מלאות, חובקות ואני בידיים ריקות חובק אוויר אז זהו... (אני צוחק צחוק פרא) שלא...