עת שדות עובדו בעמק נדדה אהבתי אל קדם אלי כנרת צלולה והרי גולן וגלעד הטובלים בה רגל עת שלגים על ראש שניר נדדה אהבתי אלי ים מיני נחלים ועיינות עבור בצוק מנרה והוא הדר ועזוז עת זהב בהרי ירושלים נדדה אהבתי אלי קדם במורדות אל יריחו מדבר שומרון ויהודה המשתפל אלי בקעה העפילה אהבתי מעלה גוון עיניה כשמי מרום גופה תמיר כארץ צבי שערה כהררי בזלת והיא עולה ופורחת כאירוס אביב מכוונת צעדיה אליי חיוך עז בשפתיה קוראת אליי בקול וכל כולה שופעת קסמי מולדת