אני מוצפת.

 

כמה עוד אתה יכול לתת?

 

מרוב טוב ואושר,

קשה לי

לנשום.

 

שאלת למה אני כותבת עצוב,

סיפרתי על מי שהכאיב

 

הבטחת

אמרת

חיזקת

תמכת

 

כמה עוד אתה יכול לתת?

 

מוצפת.

 

וזה שיר שמח