תפילה שעולה מן הנפש למעלה ושואפת גבוה ופורצת שערי שמים ועולה, מעלה ומתעלה מתמלאת רוחניות וקדושה, מתקדשת, מקדשת ומזככת, כמה מזככת.. את הלב.