יש העובדים כל הימים לחיות קרובים לאלוהים. אך יש כאלו אשר האל מהלך לצידם, משגיח דרכם, והם, בכל הכוחות, מנסים אותו לדחות.