קול מצהלות ושירה תשמע מעגלי מחולות וכיסוף הנשמה נשלבות הידיים משתלבים הלבבות נסיקה השמיימה באור להבות חודר אל הלב קול הנגינה בנפש צומחת שירה עדינה אור יקרות ממלא את הכל ולא יחדל זה המחול...