בס"ד

 

 

 אלוהים

 לא נעלם לתמיד

 הוא בדרך כלל

 מתגלגל בדמעות

 שיורדות מלמעלה

 למטה

 

 לאחוז במושכות

 הכימיות שבמוח

 לרתום אותן

 לזרועותיו השלוחות

 של הלב

 

 לדהור יחדיו

 עם האדם

 במסעות מופלאים

 של חידוד וחידות

 שפתרונם אך

 ברבבות

 השנים שיבואו

 בתחנותיו המשונות

 של המסע

 

 

 עדי אותו הגמר

  התמוהה

 של עצירה

 בחריקה

 באותה נקודת

 חיבור נעלמת

 של המעגל

 שנסגר