בס"ד.

 "שמע ישראל..."

את "קול" ישראל

בעבור "כלל" ישראל

 

 

ואין "שמע", אלא

הבן ושים אל לב

במיוחד לזרימה

עדי בואכה

  "אחד"

 

 

 

 

 

וגם ראה

את  הקול

את עוצמת

הכלים הגדולים

האותיות המצוירות

המשדרות

דרך והידד

 "את ה"עין

של סוף ההתחלה

"ואת "הדלת

של סוף הסוף

 

 

ואת שמות

  ההוויה

על סדרם העודף

עדיפות נוצחת

לקומם עולם

בקוממיות של

יסוד" ראשונה"

"ושל "תלפיות

אך באחרונה.

 

 

והנה לא שמענו

לא בנו - בעיקר

הנחנו ליסוד

קולנו לא

ישר" היה"

"ועדי "אל

כלל לא הגיע

אוזנינו כוזבויות היו

שבויות כורים

של תדרים

  גבוהים

 הוד נמהר

 חזון חטוף

 אלי תלפיות

תלושות

 

 

עור תופינו

מה גס היה

אטום לתדר הנמוך

מאד -לאדם

 

 

 

ועדיין כולנו אובדים

מצולצלים בטינטון

  תמידי

של ניגודים

 ושסעים

מפרקים

 "גאולה"

 לחבלים דקים

 של צער

 

 

 

 

ועדיין אין

כל ישראל

  חברים

ואין לנו

חלק של

   ממש

בעולם

  הזה

 

 

 

 

ועשיו וישמעאל

באין מושא

של חזון

מתרוצצים בתזזית

 ומרוצצים

עם

של "ראשית

 

 

שמע ישראל

אל כל ישראל

בעבור כלל

 ישראל

 

 

 משה  אהרון