בס"ד יום רביעי, י"ג באלול ה'תשס"ג. כמה עוד? ----------------------

שפכו דמם כמים סביבות ירושלים ואין קובר שלחו ידם בשלומיו רצחו קדושיו ואין בוכה לארץ חיללו משכן היזו הכלי ריקן ואין נוקם עד מתי תשפטו פני עוול תישאו עד מתי תשבתו ממלאכתו מנקמת מי שאמר ממלחמת האל מנקמת עמו - בנו בכורו - ישראל בכו אחים, על עם עם הולך ונאלם על מוסר יהודי גווע הרימו קול עימי על שבר בת-עמי על חילול-השם משווע ובתום דמעותיכם ובעודן בעיניכם נקמו אחים, נקמו! הודיעו בעמים נקמה בגויים כחציר גגות יהיו "והיה בית יוסף לאש"