בס"ד

 

 

   כשבאתי ברחוב אליך

    בדהרה

 אל האור שבך,

  בקצה השדרה

      העצים

    שבשוליים

   כמו מחאו כפיים

  בצמרותיהם העולזות

  המפרכסות זו לזו

 במחול מסחרר

      של  מה

       זכית..

 כמו היו שושביני

   בשורה

   בואכה אלי

      החופה