כל פועלי העולם - הם עם אחד!
לפועל אין לאומיות או גזע;
הוא לא מכיר בשום גבולות;
גבולות לו אנטי-טזה.

גם באוסטרליה, גם בישראל, גם בסין...
בכל מקום בעולם ישנו ניצול;
מסידני עד אוסלו הבאריקדות יוקמו;
די כבר לפיצול!

לפועלי-העולם יש שותפות-גורל;
הם לא זקוקים למלחמות ולמדון.
הם לא צריכים שום מחיצות בין עם לרעהו;
לא ישבור אותם שום כידון.

פועלי כל הארצות - התאחדו!
הניפו רמה נסי-הקרב!
תרועת-המהפכה העולמית נושבת;
העמלים - מאודכם רב!

לא הִיכַנָע ולא סֶגֶת!
על אף צעד ושעל אל וַותר.
להילחם עד הסוף כדי לנצח;
נתקדם בתנופה יותר ויותר.

לכם העוצמה לשלוט;
לכם להוביל הכוח.
לא ביורוקרטים! לא סטאליניסטים למיניהם!
ללא השתהות יפרצו ההמונים קדימה;
יקחו חזרה לחם-חוקיהם!