מנסה להעלות

זכרונות

שלא יכאיבו

מרגעים תמימים

זכים ועדינים

מרגשות כנים

מאדם

שהיה

ואבד

בתהום הנשיה

 

אך כל שנותר-

להתפלל ולהתוודות

על חטאיו:

 

על חטא שחטא לפניך ביצר הרע

על חטא שחטא לפניך בטמאת שפתיים

על חטא שחטא לפניך בנטיית גרון

על חטא שחטא לפניך בעניים רמות

על חטא שחטא לפניך בעזות מצח

על חטא שחטא לפניך בקשיות עורף

על חטא שחטא לפניך בשנאת חינם

ועל חטא שחטא לפניך בזלזול, פגיעה, רמיסה, הכאת

אישה שאותו אהבה ונותרה פצועה

 

על חטאים שהוא חייב עליהם כרת וערירי

 

ועל כולם

אלו-ה סליחות,

סלח לו, מחל לו, כפר לו.