מהרגע שעזבתי

שנינו

כבר לא

רבים

אנחנו

כבר לא

אחד

 

עזבתי

אותך

ונותר

בתוכי

חלל ריק

הדומה

לזה

שבאבן

שלך

 

כי

כשעזבתי

משהו

בך

מת

ומשהו

בי

נשאר

איתך