יום אחד

יתפוגג המסך

יתמלא החלל

הכאב יהפוך

שמחה

הדמעות

לצחוק

האבדן

למציאה

הריחוק

לקרבה

רעל השנאה

לאש אהבה

כי:

 

"לכל זמן

ועת

לכל חפץ

תחת השמיים"