אדמתי

אדמתי אדמתי,

אויי ארצי שלי.

נשמתי אותך לאחר לילה,

חורפי.

וכאבתי אותך

לאחר יום כתום וקייצי.

אני יודע כיצד זה נגמר,

ומהיכן כל זה התחיל.

אך עזרי לי חמדתי

להבין,

לאן את כולנו זה מוביל?