הפרת את הבטחותיך

בעטת במחויבותיך

התנכרת לאחריותך

ומעל לכל

 

חיללת את הקודש

 

חיללת אותי

חיללת את

ה'

 

ועל כך

אין סליחה

ואין מחילה

ואין כפרה

 

("עד שירצה את חברו-     אשתו")