הנני אכתוב לך את השיר

העני ממעשים ותפילות.

הנני אשיר לך מילים

ריקים מתקוות נושנות

כי בין משוררי תבל

ובין הרהורים נולדים

אני הצעיר בשנים

עייף מזקנות היקום.

אז אחרוט את שירי

לך באהבת אמת

ואנשקך עד כלות

עד כלות

והיוולדות שיר המילים