בס"ד

להרגיש נשמה, את כל הרגשות, האנרגיות, המחברות, בעצב, בכאב שעובר. בין, לבין. שזה, כל, כך מדהים, ומפחיד. כשעצוב, ושמח. לחלוק, אחד, עם השני, לבנות, אט, אט, וגם, לדעת. הפעם, בצורה נכונה להסביר נכון. במילים, לצד השני. ולתת, לרגש. לזרום באופן טבעי, ובלי פחד