היא בוחנת אותו.

והוא יודע שהיא בוחנת אותו

כי כשהוא מרים את הספל

היא נותנת בו מבט ארוך ומבקש.

 

הוא בוחן אותה.

היא יודעת שהוא בוחן אותה

כי כשפתחה את פיה לומר דבר

אישוניו ריצדו  רקדו  חדרו.

 

הם במבחן.

הם יודעים שהם במבחן

כי לפני שהמשיכו לדרכם

הסתכלו הם זו בזה

ואמרו שלום.