שמחה ניצתה בי בשמעי קולך

בבשרוך לי כי את פרי בטנך

חיבקת בחום זרועך

הנחת על קימור בטנך

גם לי לחזות נתת

במראה עצמי ובשרי הקט.

עליך אשתי היקרה אומַר

שמחיר הצלע ומחיר המוהר

הינו כאפס אל מול רצוני

להגיש לך את כל אשר לי

אָמנה זו היתה משאלתי

אך ביננו אהובה, אהובתי

גם מילות אוהבים אלו לא יספיקו,

אך אהבת וחום ליבי לך יביעו

את משאלתי להניח לרגלֵך

את יְפה תכשיטי עולם, יופיך.