בס"ד  ובכסוף שמיים שבה נפשי למנוחתה כי גמל ה' לה ושקיעת שבת קודש מציפה בי רגש ישן כמו חוכה אלי עבר עת היתה בראשיתה וימים חדשים קרבים מפכים אורם - בפנים צוהבות אומרים - ברי ושמא ברי עדיף    ב טבת תשס"ד