הראש הבוער

הראש המושלם

לחולל מהפכה בעולם,

להניע את כולם.

 

צמיגים בערו בכביש

קוצים בערו בקיץ,

הקיץ של נעוריו

והוא חייב, אלו חייו.

 

עם דגלים בראשו

ניסי המרד בערו,

עקרונות וחרבות,

הפגנות ושלטים,

כחול על שפת הכיכר

והנה יצר לו הר.

 

החיים של שחור ולבן

והכל פתיר ומובן

והעקרונות שלו

וזה כן או לא

 

והנה עוברות השנים

הלהט מצטנן

מגלה צבעים נוספים

לוטף פרח, חומד פרפר.

מחפש מורדות בהר.

ההר שעמד עליו בנעוריו

אליו לא שב.

 

יודע עונות נוספות

החולפות בניגון

נרגע כשהפרק נכתב

יחד עם עוד תו

כי תם שלב.