אחכה לגאולה והדרור המבריחים את השחור ללא יראה ומגור אחכה יום אחד ואף עדי עד אחכה עד תכהינה עיני עד ייבשו דמעותיי עד ילבין שערי לא אירא ולא אפחד כי בלב בוטח ומעודד אשען על צורי עדי עד. 15-1-01