שתי מודעות אבל על עמוד,
בעץ מעל שר השחרור
מיטב שיריו לכבוד שבת.
שתי אזעקות רכב
מנסות להתחרות בקולו,
הן דוממות לאחר זמן
הוא ממשיך בקול ערב
עד רדת שבת וערב.

בתחנת הרכבת הישנה
נכרתו עצי אקליפטוס ותיקים,
סימן היכר, צל מלהט
במשך שנים כה רבות
נכרת בשעות קצרות,
גדמים מתים נותרו מהם.

טבעת עץ מתגוללת לעדות
בינות למחוגי חייה,
אוצרת מעגל חיים שלם
בשביל אל אם הדרך
בינות לחרדל וברקנים
המבשרים את סוף החורף.

 

אפריל 2004