ועוד אני מתגעגעת לחורף. שם יכולה נפשי לתהות על קיומה. כל געגוע הופך לגל זיעה לענף אחיזה למילה מיותרת. ועוד אני מתגעגעת לחורף. לטיפת גשם רטובה לדמעה מלוחה לענן אחד שחור שיודע. שם יכולה נפשי לתהות על קיומה. יולי 2003