בס"ד אייר. 17 שנים נסגרו לשהותי בעולם הזה נסיך חכמה ואביר יגון במלחמת שורים מלבי, מול קליפת נוגה עוטפת מגוף של שור עיני עגל מולהבות, מורהבות. נסיך חכמה ואביר יגון הובסו והשאירו לב כזירת קרב רווי דם ודמע. על גוף של שור עיני עגל מורעבות. עוד אוכלת ממתק הקקאו המריר הזה.