לשמיים צורת ענן חף

וברבור וטווס וברווז

מרחפים בין התצורות

ואתה האדם

מבקש את הדרך אל מרחבי הרקיע

מבין מחשכי הארץ מגיחה

המחלה

היא חיה איתך

בצורת ענן נודד

פעם נעלמת ופעם מופיעה על הסימפטומים הדביקים והמענים שבה

לעיתים היא כמו השמש על מדקרות הקיץ שבה או חולשתה החורפית

ואתה זה שנדבקת בה

ואתה זה שחייב לחיות איתה

בזוגיות - בעושר ועוני. באור ובחשיכה

אל תשים מסיכה

לך היא לא תעשה הנחה.

 

לשמיים צורת ענן חף

ולך נוספו שתי כנפיים

בהן אתה נוסק

לקריאת

"אמן יהא שמיא רבא"

אל שמי העולם הבא.