יד ביד ילכו איש ידי דמים איש שק המלח בינות לבני אנוש בגיא צלמוות ידי הדמים יסער סכין יטול באבחה יטבח ללא רחם ללא שמץ אבחנה איש שק המלח מלח יזרה על הפצעים בזעקו אלי אופק: אשמנו מכל עם בערוב היום יפסעו אל אודם שקיעה יד ביד יאחזו איש ידי דמים איש שק המלח פתע אחוז טירוף יאחוז ידי דמים בגרון חברו ישסף מול שמש דוממת וקולותיהם עולים: אשמתי מכל עם אשמת מכל עם