סגור באפילה שוכב במיטה, ללא שמץ אור לא רואה דבר. התעוורתי? זאת לא אדע קרן אור דקיקה מעיזה מסתננת פנימה לעיני נחשפת מסגרת, שולח יד מהססת, פותח תריס חלון, כל אורה של השמש שמש של בוקר יום פורץ פנימה באחת זה קורה בפנים בחדרי הולם הלב אם יפתח לרווחה אור גדול יחלחל יפרוץ באחת