אֱכלו גבינות! שתו יין!
עת כליונכם קרבה.
על מגדלי שן משלכם,
נעלה, כעל באריקדות.
על הוד פארכם, נביא אפלה.

שעת גמולכם קרבה!
הרבה לכם לא נשאר עוד.
תמותו מות טמאים!
הפועלים יקחו מכם,
את מה שלהם מגיע.
אתם תהיו כפונים!