בריוניו של באטיסטה אותך לא הכניעו;
מול הפלישה למפרץ החזירים,
בנייך לא נשברו.
קובה אחותי! את קרן אור בקצה האופל.
המוני העשוקים בעולם,
אלייך יהבם נשאו.

מרחבייך הירוקים זוכרים את צ'ה-גווארה.
קרבות המהפכה,
באותיות זהב בתולדותיייך רשומים.
חינוך ובריאות חינם, לכלל עמך סיפקת.
שיכשוך גליה של גראנמה -
רחשיו גועשים.

שום אוייב, כוחו לא עמד אותך להכריע;
המצור האמריקאי אותך לא חנק.
קובה הסוציאליסטית - קרנך תוסיף ותגביה.
נהר חייך, לנצח לא יִנַתָק!