כוכב אחד הציץ
ולפתע כבה
אל תוך הלילה השחור נמק
כמו האיש שאיבד דרכו בחשכה
ונותר ללא תקווה


וזה האיש יודע היטב
כי צרה נגזרה עליו מלמעלה
ויבקש את כוכבו מחדש
שידרוך ויהיה נאהב
כמו שאז
כך עכשיו


ומתפלל בקול לאורה
ושפתיו נושקות בתפילה
כה יגעים ימיו ולילותיו
עד אין קץ נודד בדרכיו
והנה אם יציץ שוב כוכבו
מתוך קולו ולבבו
יאיר עליו מתוך חשכת לילו
ולעולם לא יעזבו


© כל הזכויות שמורות לאלי משעלי