"כי סערת עלי ,לנצח אנגנך"

פגישה לאין קץ, נתן אלתרמן

לנצח אנגנך

כאב שכאבתי

שאלה ששאלתי.

האם את הנצח

או שמא

הנצח הוא את?

הלנצח אנגנך?,

הלעד אפרוט במיתרייך?

 

ואתנחם בשתיקתך...