כיצד אוכל לתאר

את  השמחה העצומה

ההתרגשות שפיעמה

הנשימה העמוקה

והרגע הזה,

שחשתי

בקרבתך?

 

אמש

הייתה זו

תפילה