למה תמיד כשלא מצפים קורים דברים כל כך מוזרים? למה בזמן שעולות שאלות בדיוק אז אנשים את אותן התשובות אצלך מחפשים? למה אחרי שמחליטים שמאותו אחד לא רוצים לשמוע יותר... הוא מתקשר? למה שכבר יודעים מה בחיים רוצים לעשות... אי אפשר להוציא לפועל את התוכניות? ולמה שהכל כבר הולך כמו שצריך... הכל כל כך טוב ונפלא... בתוך הלב מרגישים שרע?