מתי נצא כבר מן האוהל
נלבש  בגדי עשיו החמודות
ובקול יעקב נזעק בכיכרות
לנו הבכורה
כי עולם עייף מלא עשיוים
 מוכר הכל בנזיד עדשים