תחת גזע עץ החרוב העתיק שם ניפגש לעת שעת ערבית לעת ייקוד קידה אילמת שהרי כך נהג מבראשית אחלה פנייך בניגון של מנחה אשק שפתייך ברטט עז שיחלחל אל נשמתך הרכה עד אראה בך ניצוץ של פז נופת תיטופנה שפתותייך דבש וחלב מהמיית ליבך תחת עץ החרוב הבודד אשר לנו כעד שם נדע רעות ונעורים רחש שני לבבות סוערים את משב הרוח מעוררים עד תישוב בסיעורין הרוח ממהלכה תשקוט וליבנו ברגש יסער תחת גזע עץ החרוב הבודד, הגלמוד, הנסתר קיץ 2001