טל

אוהבת את העולם, את הטבע ואת האינטרנט כמובן. שומעת הרבה מוסיקה, מנגנת, וקוראת.

קמע של זהב

היום, האדום -דם

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה