פליקס מנדלסון, איקון-נעורים שכמוך אחד מיני מעטים מימות ילדותי. התנצרת, ובגיל צעיר יחסית (ועל-כך, עמי שהוא עמך- לא יסלח לך, לעולמים), אך בין אם תרצה בכך, ובין אם לאו- המוסיקה אותה כתבת, הינה לא אחרת, מאשר- מנגינתו של...       יהודי!    הקונצ'רטו לכינור שלך ובעיקר, חלקו השני- חקוק בליבי, בנשמתי, כאבן שאין לה הופכין. פליקס מנדלסון, אליל נעוריי משכבר הימים, וודאי תשמח לשמוע שאתה הוא אחד מן המועטים אותם תרצה נשמתי לפגוש לאחר מאה ועשרים.